Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Matkustustiedotteet, 24.9.2014

Pietari: matkustustiedote

Pietari: Noudata erityistä varovaisuutta liikenteessä, metrossa, rautatieasemilla ja lentokentillä. Passin ja arvoesineiden kanssa on oltava huolellinen.

Suomen pääkonsulaatti
Pietari

Noin viiden miljoonan asukkaan Pietarissa pätevät samat selviytymissäännöt kuin muissakin suurkaupungeissa. Matkustajien on syytä noudattaa yleistä varovaisuutta. Viime kädessä vastuu omasta turvallisuudesta on matkustajalla itsellään. Omalla toiminnalla mahdollisia riskejä voi välttää huomattavasti. Passia ei kannata kuljettaa kaupungilla mukanaan, vaan kopiota passin tietosivusta ja Venäjän viisumista sekä maahantulokortista. Passi, suurehkot rahasummat ja arvoesineet on syytä säilyttää hotellin tallelokerossa tai muussa turvallisessa paikassa ja kaupungilla liikuttaessa suosia sisätaskuja säilytykseen.

Satunnaisen terrorismin vaara on olemassa. Terrori-iskujen riski on kohonnut kaikkialla Venäjällä, erityisesti suurissa kaupungeissa. Riskit kohdistuvat ennen kaikkea julkiseen liikenteeseen, rautatie-, metro- ja lentoasemiin sekä joukkotapahtumiin. Uhka on aiheuttanut Venäjällä turvatoimien tiukentamisen, mikä saattaa pidentää turvatarkastusaikoja.

Pietarin keskustassa järjestetään ajoittain mielenosoituksia ja niiden lähistöltä on syytä poistua,  jotta ei joudu väentungoksessa osalliseksi niihin tai mahdollisiin seurauksiin.

Ulkoministeriö suosittelee ennen matkaa matkustusilmoituksen tekemistä. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta matkustusilmoitus.fi.

Tarvittavat dokumentit ja rekisteröinti

Viisumia Venäjälle kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen suunniteltua matkaa. Viisumin hakeminen tapahtuu Venäjän viisumikeskusten kautta, jotka sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Lappeenrannassa ja Maarianhaminassa. Viisumikeskusten internet-sivu on www.vfsglobal.com/russia/finland.  EU ja Venäjä ovat solmineet sopimuksen viisumien myöntämisen helpottamisesta (Euroopan unionin virallinen lehti 17.5.2007 L 129/27).

Passin on oltava voimassa Venäjän turisti- ja puoltoviisumia anottaessa vähintään kuusi (6) kuukautta viisumin päättymisen jälkeen. Matkustettaessa Tolstoi-junalla Moskovasta Suomeen tulee huomioida, että viisumi on voimassa siihen saakka, kun raja ylitetään (huom. rajanylitys lähtöä seuraavana aamuna). Jos viisumin voimassaolo lakkaa matkan aikana, ei Venäjältä voi poistua ennen kuin viisumin voimassaoloa on pidennetty.  Viisumin oikeellisuus kannattaa tarkistaa ennen matkaa, jotta ikäviltä yllätyksiltä säästyttäisiin, sillä virheitä on esiintynyt.

Jokaisen ulkomaalaisen on täytettävä maahantulokortti saapuessaan maahan. Matkustajan kannattaa varmistaa, että saa maahantulokortin rajaviranomaisilta saapuessaan maahan. Korttia tai sen kopiota on pidettävä koko ajan mukana ja esitettävä myös viisumin rekisteröinnin yhteydessä. Maasta poistuttaessa maahantulokortti annetaan takaisin rajaviranomaisille.

Venäjän lainsäädännön mukaan yli seitsemän arkipäivää (aiemmin yli kolme) Venäjällä oleskeleva ulkomaalainen on rekisteröitävä Venäjän maahanmuuttoviranomaisille (Federalnaja migratsionnaja sluzhbahttp://www.fms.gov.ru/). Rekisteröinnin voi suorittaa vain vastaanottava osapuoli Venäjällä ja sen voi myös tehdä postitse. Lain mukaan poliisi ei voi enää sakottaa ulkomaalaisia, joiden rekisteröintipaperit eivät ole oikein voimassa tai paperit puuttuvat tai ovat hävinneet. Sen sijaan viisumikutsun ulkomaalaiselle tehnyt organisaatio tai taho on vastuussa rekisteröintipuutteista. Maahantulokortti tulee olla mukana ylitettäessä raja ja poistuttaessa Venäjältä.

Viisumivapailla risteilyillä (max 72 t) matkailijan on poistuttava samaa kautta kuin on tullut maahan, eli laivalla. Jos se ei ole mahdollista esimerkiksi sairaustapauksen johdosta, matkailijan tulee saada passiinsa maastapoistumisviisumi, jonka hakemuksesta myöntää Venäjän maahanmuuttoviranomainen (Federalnaja migratsionnaja sluzhba, kaksi passivalokuvaa, täytetty viisumihakemus, 600 RUB). Poistumisviisumin saaminen saattaa kestää useita päiviä. Pidentyneestä oleskelusta maassa aiheutuvat kustannukset jäävät matkailijan maksettavaksi. Viisumin pidennys voidaan joissakin tapauksissa (viisumin voimassaoloajan ylitys alle 3 vrk) tehdä Venäjän ulkoministeriön konsulipisteessä Pulkovon lentokentällä Pietarissa (uusi terminaali) tai Venäjän rajavartiolaitoksen toimesta Torfjanovkassa (Vaalimaa) tai Suomen rautatieasemalla. Poistumisviisumista peritään maksu, joka yleensä on RUB 1500,00 ja eräissä tapauksissa RUB 600,00.

Alaikäiset kaksoiskansalaiset: Ilman huoltajiaan matkustavilla alaikäisillä täytyy olla notaarin vahvistama vanhempien suostumus mukanaan (laki 114/1996, luku 20).  Menettelyn voi tarkistaa Venäjän viranomaisilta esim. Venäjän suurlähetystöltä Helsingissä. Suostumus voidaan vahvistaa notaarilla myös Suomessa, mutta siinä tapauksessa liitteenä tulee olla sen virallinen käännös. Suostumuksessa on ehdottomasti ilmoitettava mihin maahan (yleinen ilmaisu ”Schengen-valtiot” ei käy) suostumus on annettu ja sen voimassaoloaika.  Poikkeus: Alaikäisen Venäjän kansalaisen, joka asuu vakituisesti ulkomailla ja jonka Venäjän passissa on Venäjän konsulaatin merkintä siitä, että hän on ilmoittautunut konsulaatin rekisteriin, ei tarvitse esittää notaarin vahvistamaa huoltajiensa suostumusta. Lisätietoa Sheremetjevon lentokenttä:  http://www.svo.aero/children/rules/.

Asevelvolliset kaksoiskansalaiset: Venäjän asevelvollisuuslaki muuttui vuonna 2013. Ulkomailla asepalveluksensa suorittanutta Venäjän kansalaista ei uuden lain mukaan enää vapauteta asevelvollisuudesta Venäjällä. Uusi laki vaikuttaa 18-27 –vuotiaisiin miespuolisiin Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisiin, jotka ovat suorittaneet asevelvollisuutensa ainoastaan Suomessa. Kaksoiskansalaisen tulee osoittaa asevelvollisuutta koskevat tiedustelut Venäjän viranomaisille.

Tietoa Venäjän tullilainsäädännöstä löytyy Venäjän suurlähetystön verkkosivuilta osoitteesta: http://www.rusembassy.fi/FLInfFCS.htm.

Tulliselvityslomake kannattaa täyttää maahan saavuttaessa ja maasta poistuttaessa, mikäli mukana on rahaa tai muuta arvokasta omaisuutta 3000 - 10 000 USD arvosta. Lomaketta on saatavana junissa, lentokentillä ja raja-asemilla. Kannattaa tarkistaa, että tulli leimaa lomakkeen. Jos summa ylittää 10 000 USD, tullaus on tehtävä.

Valuuttasääntelyä ja -valvontaa koskevan lain mukaan jokainen Venäjältä poistuva henkilö saa viedä maasta pois 3000 USD arvosta valuuttaa ilman erillistä tulliselvitystä. Mikäli vietävä summa on 3000 - 10 000 USD se on tullattava, mutta muita asiakirjoja tulliselvityslomakkeen lisäksi ei tarvita. Jos maasta viedään valuuttaa yli 10 000 USD edestä, se on tullattava jo joko maahan saavuttaessa tai on pystyttävä dokumentein osoittamaan, että on saanut valuutan Venäjällä oleskellessaan joko pankin kautta tai muuna maksuosoituksena.

Voimakasvaikutteisia lääkkeitä Venäjälle vietäessä tulee muistaa, että ne on kirjattava asianmukaisesti tulliselvityslomakkeeseen. Lääkkeitä saa olla mukana vain se määrä, jonka matkalla tarvitsee, ja reseptit kyseessä olevista lääkkeistä on oltava mukana. Kannattaa tarkistaa, että tulli leimaa lomakkeen.

Venäjälle matkustettaessa tulee ottaa huomioon, että monien eläinperäisten tuotteiden tuonti maahan matkatavaroissa on kielletty. 

Rikollisuus

Julkisissa liikennevälineissä, erityisesti metrossa ja busseissa, rautatieasemilla ja toreilla kannattaa pitää erityisen hyvää huolta passista, lipuista ja rahoista.

Välttääkseen joutumasta rikoksen kohteeksi oma käytös on usein ratkaisevassa asemassa. Huomiota herättävä käyttäytyminen ja omaisuuden arvon avoin esitteleminen houkuttelevat varkaita. Lompakko, rahat ja arvoesineet kannattaa pitää sisätaskuissa ja käsilaukku etupuolella. Laukkua, takkia tai juomaa ei  pidä päästää näkyvistä ravintoloissa, kaupoissa tai muilla yleisillä paikoilla. Pankki- ja luottokortin käytössä kannattaa olla huolellinen. Erityisesti yökerhoissa ja sieltä poistuttaessa kannattaa olla tarkkana.

Öiseen aikaan kannattaa välttää kadulla yksin liikkumista. Turvallisinta on käyttää virallista taksia, joka tilataan puhelimitse.  Kansantaksin (kädellä pysäytettävä yksityisauto) ottamiseen sisältyy riskejä. Hinta on syytä sopia jo autoon astuttaessa, eikä koskaan kannata mennä autoon, jossa on useampia henkilöitä.  Pietarissa lapset (alle 18-v.) eivät saa liikkua ulkona ilman aikuista klo 23.00-06.00 välisenä aikana (talviaikaan klo  22.00 – 06.00). 

Katurikolliset ja taskuvarkaat toimivat aktiivisimmin turistien suosimilla alueilla ja kaupungin keskustassa. Jos tulet ryöstetyksi metrossa, kannattaa palata asemalle takaisin kysymään vartijalta, onko passia tai tyhjennettyä rahapussia tuotu heille. Käteinen raha ja luottokortit riittävät usein varkaille; passi sekä tyhjennetty rahapussi heitetään pois. Passin kadotessa on tehtävä varkausilmoitus paikallispoliisiin, jos se suinkin on mahdollista. Pääkonsulaatti voi myöntää passin kotimatkaa varten (hinta 175 €, maksetaan ruplissa). Passikopio auttaa uuden hankinnassa. Passia varten tarvitaan yksi valokuva.

Mahdolliset rikokset kannattaa aina ilmoittaa poliisille. Mikäli tämä ei ole mahdollista, ilmoituksen voi tehdä Suomessa kotipaikkakunnan poliisille. Kannattaa myös varmistaa omalta vakuutusyhtiöltä mahdollisen korvauksen saaminen.

Kaupungilla liikuttaessa on hyvä pitää mielessä, että poliisilla on oikeus tarkistaa henkilöpaperit. Passin ja viisumin kopiot on aina pidettävä mukana. Henkilöpaperiasiat on parasta pyrkiä selvittämään julkisella paikalla istuutumatta autoon tai lähtemättä kenenkään matkaan.

Hätätilanteessa varojen siirto Suomesta järjestyy nopeasti esimerkiksi Forex/MoneyGram'in tai Western Union'in avulla, kunhan esimerkiksi omainen tai tuttava tallettaa tarvittavat varat yritysten toimipisteeseen Suomessa.

Liikenne

Venäjän liikennekulttuuri eroaa suomalaisesta,  joten ylimääräinen tarkkaavaisuus on paikallaan, jopa suojateillä. Ajonopeudet ovat huomattavan suuria, eikä jalankulkijoita kunnioiteta. Myös ajotyyli poikkeaa Suomessa totutusta. Autolla liikuttaessa auton ovet on hyvä pitää lukittuina eikä autosta poistuttaessa kannata jättää omaisuutta autoon näkyville.

Venäjän lain mukaan sallittu veren alkoholipitoisuus on 0 promillea, ja ajaminen huumeiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena on kielletty. Matkapuhelimien käytöstä ilman hands free -laitetta sakotetaan. Ylinopeussakot ovat nousseet. Turvavyön käyttäminen on pakollista kaikille autossa olijoille.

Yksityisautolla enintään vuodeksi Venäjälle saapuvan ulkomaiden kansalaisen tullimuodollisuuksia on helpotettu siten, että enää ei tarvita auton takaisinvientisitoumuslomaketta. Sen korvaa matkustajan tulli-ilmoitus, johon täytetään tiedot ajoneuvosta ml. auton merkki, valmistusvuosi ja -numero. Tulli-ilmoitus on säilytettävä koko matkan ajan. Lisää informaatiota venäjäksi tullin verkkosivuilla.

Venäjä kuuluu kansainväliseen vihreä kortti -järjestelmään. Suomalaisautoilijan Venäjän matkoille riittää omasta vakuutusyhtiöstä saatu vihreä kortti, joka on todistus voimassaolevasta liikennevakuutuksesta. Vakuutusturva ei ole kuitenkaan kotimaan turvan tasoinen, korvausraja on maksimissaan noin 11.000 euroa. Ennen matkalle lähtöä kannattaa selvittää oman vakuutusyhtiön kanssa lisäturvan tarve ja vaihtoehdot. Vahingon sattuessa korvaukset määräytyvät aina Venäjän lainsäädännön ja vakuutusehtojen mukaisesti. Vihreä kortti -lomakkeita saa omasta vakuutusyhtiöstä. Kortti on maksuton. Jos ajoneuvolla ei ole rajaa ylitettäessä vihreää korttia, on sille hankittava pakollinen venäläinen liikennevakuutus ennen maahan pääsyä. Kaikkien Venäjällä sattuneiden liikennevahinkojen selvittely tapahtuu Venäjällä. Jos vahingon aiheuttaa venäläinen ajoneuvo, selvittelyn ja korvaukset hoitaa venäläisen ajoneuvon vakuutusyhtiö. Suomalaisen ajoneuvon ollessa syyllinen vahingonkäsittelyprosessin koordinoi Venäjän vihreä kortti -toimisto Moskovassa. Kaikissa vahinkotilanteissa on kutsuttava poliisi paikalle, eikä ajoneuvoja saa liikuttaa vahinkopaikalla ennen poliisin tuloa.

Korvaukset määräytyvät aina Venäjän lainsäädännön ja vakuutusehtojen mukaisesti. Venäjän vihreä kortti -toimiston 24h-puhelinpalvelu neuvoo ympäri vuorokauden englanniksi ja venäjäksi. Lisätietoa vihreästä kortista löytyy Liikennevakuutuskeskuksen verkkosivuilta.

Luonnonolot

Venäjällä on kesäisin usein laajoja metsä- ja turvesuopaloja, joiden leviämistä kuiva ja kuuma sää edistää. Palot saattavat aiheuttaa kitkerää ja sakeaa savusumua. Metsä- ja turvesuopalojen välittömästä läheisyydestä on syytä poistua.

Terveydenhoito

Rokotusasiat kannattaa hoitaa kuntoon ennen Venäjälle matkustamista (muun muassa hepatiitti, jäykkäkouristus, kurkkumätä ja polio). Tarttuvista taudeista HIV ja tuberkuloosi ovat lisääntymässä ja tartuntariski on suurempi kuin Suomessa. Lisätietoja rokotuksista ja muista terveydenhoitoon liittyvistä asioista löytyy Maailman terveysjärjestön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Elintarviketurvallisuuviraston (Evira) verkkosivuilta.

Matkailijalle suositellaan huolellisen hygienian noudattamista (erityisen tärkeää käsihygienia).

Pietarin vesijohtovesi ei ole juomakelpoista. Käytä aina vain pullotettua vettä jopa hampaiden pesuun.

Hyvä tietää

Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen. Matkavakuutusyhtiöstä kannattaa ennen matkaa selvittää niiden hyväksymät kansainväliset lääkäriasemat, joita Pietarissa on useita.

Viime kädessä vastuu omasta turvallisuudesta on aina matkustajalla itsellään. Hätätilanteessa ensisijainen vastuu auttamisesta on Venäjän paikallisviranomaisilla ja konsulipalvelulain mukaista apua antaa Suomen Pietarin pääkonsulaatti. Matkailijan konsulipalveluista löytyy lisätietoja osoitteesta formin.finland.fi/palvelut. Kutsuviisumilla saavuttaessa kutsuja sitoutuu vastaamaan vieraastaan oleskelun ajan. Valmismatkoilla vastuu matkustajista on matkanjärjestäjällä. 

Venäjällä puhutaan edelleenkin melko vähän muita kieliä kuin venäjää. Myös katukyltit on pääosin kirjoitettu kyrillisin aakkosin. Osassa Pietarin metroasemia ovat merkinnät myös latinalaisin kirjaimin.

Pietarissa on useita luottokorttiautomaatteja sekä satoja käteisen rahan vaihtopaikkoja. Jos nostat rahaa automaatista, suojaa kädellä tunnusluku kopioinnin estämiseksi. Sisätiloissa olevat automaatit ovat tässä mielessä turvallisempia.

Liikuntaesteiselle matkailijalle Pietari on haasteellinen.

Venäjällä matkustavan on hyvä ottaa huomioon kulttuurierot ja viranomaismääräysten erilaisuus tapauksissa, joissa on kysymys sukupuolisesta käyttäytymisestä. Homoseksuaalisuus ei ole Venäjällä rikos, mutta vuonna 2013 tuli voimaan laki, jonka mukaan on kiellettyä rinnastaa eri ja samaa sukupuolta olevien suhteet sekä jakaa tietoa ”ei-perinteisistä” seksuaalisuhteista alaikäisille. Erilaisia vähemmistöjä kohtaan voi esiintyä suvaitsemattomuutta ja jopa väkivaltaista käyttäytymistä.

Venäjällä on voimassa tupakointia julkisilla paikoilla rajoittava laki, jonka mukaan tupakointi on kielletty mm. julkisissa liikennevälineissä, kouluissa, hallintorakennuksissa, asuintalojen rappukäytävissä, asemien edustalla, uimarannoilla ja leikkipuistoissa. Tupakkatuotteita ei saa pitää näkyvillä kaupoissa ja sähkötupakan myynti on kokonaan kielletty.

Ulkoministeriö on uudistanut matkustusilmoitusjärjestelmänsä. Matkustusilmoituslinkki löytyy osoitteesta http://matkustusilmoitus.fi tai http://reseanmalan.fi. Järjestelmässä voi tehdä matkustusilmoituksen kaikista Venäjälle suuntautuvista matkoista, ja myös Venäjällä asuvat voivat jättää yhteystietonsa edustustolle järjestelmän kautta. Ulkoministeriö suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä ennen matkaa yhteydenpidon turvaamiseksi kriisitilanteissa. Lisätietoja matkustusilmoituksesta löytyy osoitteesta http://formin.finland.fi/palvelut/matkustus/ilmoitus.    

Käytännön vinkkejä matkalle (PDF)

Venäläinen hätänumero kaikille hätätapauksille: 01 (gsm 010)

Lisätietoja

Suomen pääkonsulaatti, Pietari
Preobrazhenskaja pl. 4
191028 St. Petersburg D-194
Sähköposti: sanomat.pie@formin.fi
Verkkosivut: www.finland.org.ru

Pietarin pääkonsulaatti, keskus: 08.30-16.15 (+7 812) 331 7600
Konsulipäivystys: + 7 812 967 3782 suomalaisia koskevissa hätätapauksissa virka-ajan ulkopuolella (ei viisumipuheluja)
Fax: +7 812 331 76 01

Suomen Moskovan suurlähetystö
Kropotkinski pereulok 15-17
119034 Moskova G-34
Sähköposti: sanomat.mos@formin.fi
Suurlähetystön verkkosivut: www.finland.org.ru

Suurlähetystön keskus, arkisin kello 09.00 - 17.00: + 7 495 787 4174.
Konsulipäivystys: Suomalaisia koskevissa hätätapauksissa virka-ajan ulkopuolella (ei viisumipuheluja): +7 495 787 41 77

Petroskoin toimipiste, keskus +7 8142 555 025
Päivystysnumerot: Suomalaisia koskevissa hätätapauksissa (ei viisumipuheluita):
ma-to virka-ajan ulkopuolella puh. +7 812 967 3782
viikonloppuisin pe 16.15 - ma 08.30 puh. +7 921 967 3782

Murmanskin toimipiste, keskus: +7 8152 445382
Suomalaisia koskevissa hätätapauksissa konsulipäivystys ulkoasiainministeriössä +358 9 160 55551

Aikaero: +1h

Tämä dokumentti

Päivitetty 24.9.2014

Takaisin ylös