Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Matkustustiedotteet, 19.11.2015

Pietari: matkustustiedote

Pietari: Noudata erityistä varovaisuutta liikenteessä, metrossa, rautatieasemilla ja lentokentillä. Passin ja arvoesineiden kanssa on oltava huolellinen.

Suomen pääkonsulaatti
Pietari

(voimassa kunnes toisin ilmoitetaan) 

Noin viiden miljoonan asukkaan Pietarissa pätevät samat selviytymissäännöt kuin muissakin suurkaupungeissa. Matkustajien on syytä noudattaa yleistä varovaisuutta. Viime kädessä vastuu omasta turvallisuudesta on matkustajalla itsellään. Omalla toiminnalla mahdollisia riskejä voi välttää huomattavasti. Passia ei kannata kuljettaa kaupungilla mukanaan, vaan kopiota passin tietosivusta ja Venäjän viisumista sekä maahantulokortista. Passi, suurehkot rahasummat ja arvoesineet on syytä säilyttää hotellin tallelokerossa tai muussa turvallisessa paikassa ja kaupungilla liikuttaessa suosia sisätaskuja säilytykseen.

Viime kuukausina maailmalla sattuneiden terrori-iskujen vuoksi on hyvä muistaa, että  terrorismin vaara on olemassa kaikkialla Venäjällä, erityisesti suurissa kaupungeissa.   Riskit kohdistuvat ennen kaikkea julkiseen liikenteeseen, rautatie-, metro- ja lentoasemiin, ostos- ja viihdekeskuksiin sekä joukkotapahtumiin. Uhka on aiheuttanut Venäjällä turvatoimien tiukentamisen, mikä saattaa pidentää turvatarkastusaikoja.

Suuriin liikekeskuksiin ja joihinkin hotelleihin ja vapaa-ajankeskuksiin Pietarissa on kohdistunut pommiuhkauksia, joiden seurauksena viranomaiset ovat toistuvasti evakuoineet rakennuksia. Jos joudut evakuointitilanteeseen, toimi rauhallisesti viranomaisen antamien ohjeiden mukaan.

Pietarin keskustassa järjestetään ajoittain mielenosoituksia ja niiden lähistöltä on syytä poistua, jotta ei joudu väentungoksessa osalliseksi niihin tai mahdollisiin seurauksiin.

Ulkoministeriö suosittelee ennen matkaa matkustusilmoituksen tekemistä yhteydenpidon turvaamiseksi kriisitilanteissa osoitteessa matkustusilmoitus.fi. Järjestelmässä voi tehdä matkustusilmoituksen kaikista Venäjälle suuntautuvista matkoista, ja myös Venäjällä asuvat voivat jättää yhteystietonsa edustustolle järjestelmän kautta. Lisätietoja matkustusilmoituksesta löytyy osoitteesta http://formin.finland.fi/palvelut/matkustus/ilmoitus.

Tarvittavat dokumentit ja rekisteröinti

Viisumia Venäjälle kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen suunniteltua matkaa. Viisumia haettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota oikean viisumilajin valintaan (esim. työ-, liikematka- tai turistiviisumi). Viisumin hakeminen tapahtuu Venäjän viisumikeskusten kautta, jotka sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Lappeenrannassa ja Maarianhaminassa. Viisumikeskusten internet-sivu on www.vfsglobal.com/russia/finland. EU ja Venäjä ovat solmineet sopimuksen viisumien myöntämisen helpottamisesta (Euroopan unionin virallinen lehti 17.5.2007 L 129/27).

Passin on oltava voimassa Venäjän turisti- ja puoltoviisumia anottaessa vähintään kuusi (6) kuukautta viisumin päättymisen jälkeen. Matkustettaessa Tolstoi-junalla Moskovasta Suomeen tulee huomioida, että viisumi on voimassa siihen saakka, kun raja ylitetään (huom. rajanylitys lähtöä seuraavana aamuna). Jos viisumin voimassaolo lakkaa matkan aikana, ei Venäjältä voi poistua ennen kuin viisumin voimassaoloa on pidennetty. Viisumin oikeellisuus kannattaa tarkistaa ennen matkaa, jotta ikäviltä yllätyksiltä säästyttäisiin, sillä virheitä on esiintynyt.

Jokaisen ulkomaalaisen on täytettävä maahantulokortti saapuessaan maahan. Matkustajan kannattaa varmistaa, että saa maahantulokortin rajaviranomaisilta saapuessaan maahan. Korttia tai sen kopiota on pidettävä koko ajan mukana ja esitettävä myös viisumin rekisteröinnin yhteydessä. Maasta poistuttaessa maahantulokortti annetaan takaisin rajaviranomaisille.

Rekisteröinti: Venäjän lainsäädännön mukaan yli seitsemän arkipäivää Venäjällä oleskeleva ulkomaalainen on rekisteröitävä Venäjän maahanmuuttoviranomaisille (Federalnaja migratsionnaja sluzhba, http://www.fms.gov.ru/). Rekisteröinnin voi suorittaa vain vastaanottava osapuoli Venäjällä ja sen voi myös tehdä postitse. Lain mukaan poliisi ei voi enää sakottaa ulkomaalaisia, joiden rekisteröintipaperit eivät ole oikein voimassa tai paperit puuttuvat tai ovat hävinneet. Sen sijaan viisumikutsun ulkomaalaiselle tehnyt organisaatio tai taho on vastuussa rekisteröintipuutteista.

Hotellit rekisteröivät asiakkaansa matkan kestosta riippumatta. Rekisteröinnistä on hyvä tiedustella ennakkoon viisumia haettaessa, koska vastaanottaja Venäjällä suorittaa rekisteröinnin.

Viisumivapailla risteilyillä (max 72 t) matkailijan on poistuttava samaa kautta kuin on tullut maahan, eli laivallaJos se ei ole mahdollista esimerkiksi sairaustapauksen johdosta, matkailijan tulee saada passiinsa maastapoistumisviisumi, jonka hakemuksesta myöntää Venäjän maahanmuuttoviranomainen Federalnaja migratsionnaja sluzhba (kaksi passivalokuvaa, täytetty viisumihakemus, 1000 RUB). Poistumisviisumin saaminen saattaa kestää useita päiviä. Pidentyneestä oleskelusta maassa aiheutuvat kustannukset jäävät matkailijan maksettavaksi.

Viisumin pidennys voidaan joissakin tapauksissa (viisumin voimassaoloajan ylitys alle 3 vrk) tehdä Venäjän ulkoministeriön konsulipisteessä Pulkovon lentokentällä Pietarissa (uusi terminaali) tai Venäjän rajavartiolaitoksen toimesta Torfjanovkassa (Vaalimaa). Poistumisviisumista peritään maksu, joka yleensä on RUB 1500,00 ja eräissä tapauksissa RUB 1000,00.

Jos Venäjän viranomainen määrää sakon, kannattaa heti paikan päällä selvittää, miten ja missä sen voi maksaa.

Kaksoiskansalaisten dokumentit: kaksoiskansalaisilla tulee olla rajanylitystä varten Suomen ja Venäjän ulkomaanpassit. Passien voimassaolo tulee tarkistaa ennen matkaa. Vanhentuneen tilalle haetaan uutta passia normaalin hakumenettelyn mukaisesti Suomen tai Venäjän viranomaisilta, ja passin toimitusajasta aiheutuvat majoitus- ym. kustannukset jäävät matkailijan maksettavaksi.

Alaikäiset kaksoiskansalaiset: ilman huoltajiaan matkustavilla alaikäisillä täytyy olla venäläisen notaarin (tai konsulin Venäjän Suomen-edustustoissa) vahvistama vanhempien suostumus mukanaan (laki 114/1996, luku 20). Menettely on hyvä tarkistaa Venäjän Suomen-edustustoista. Suostumuksessa on ehdottomasti ilmoitettava, mihin maahan (yleinen ilmaisu ”Schengen-valtiot” ei käy) suostumus on annettu ja sen voimassaoloaika.

Vanhemmat voivat allekirjoittaa suostumuksen myös Suomessa maistraatissa, jossa notaari vahvistaa heidän allekirjoituksensa, mutta lisäksi siihen pitää hankkia apostille ja suostumuksen liitteenä tulee olla sen virallinen venäjännös. 

Asevelvolliset kaksoiskansalaiset: Venäjän asevelvollisuuslaki muuttui vuonna 2013. Ulkomailla asepalveluksensa suorittanutta Venäjän kansalaista ei uuden lain mukaan enää vapauteta asevelvollisuudesta Venäjällä. Uusi laki vaikuttaa 18-27 –vuotiaisiin miespuolisiin Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisiin, jotka ovat suorittaneet asevelvollisuutensa ainoastaan Suomessa. Kaksoiskansalaisen tulee osoittaa asevelvollisuutta koskevat tiedustelut Venäjän viranomaisille.

Venäjän tullilainsäädäntö: tullisäännöksistä lisätietoa Venäjän tullilaitoksen englanninkielisiltä verkkosivuilta http://eng.customs.ru.

Tulliselvityslomake kannattaa täyttää maahan saavuttaessa ja maasta poistuttaessa, mikäli mukana on rahaa tai muuta arvokasta omaisuutta 3000 - 10 000 USD arvosta. Lomaketta on saatavana junissa, lentokentillä ja raja-asemilla. Kannattaa tarkistaa, että tulli leimaa lomakkeen. Jos summa ylittää 10 000 USD, tullaus on tehtävä.

Valuuttasääntelyä ja -valvontaa koskevan lain mukaan jokainen Venäjältä poistuva henkilö saa viedä maasta pois 3000 USD arvosta valuuttaa ilman erillistä tulliselvitystä. Mikäli vietävä summa on 3000 - 10 000 USD se on tullattava, mutta muita asiakirjoja tulliselvityslomakkeen lisäksi ei tarvita. Jos maasta viedään valuuttaa yli 10 000 USD edestä, se on tullattava jo joko maahan saavuttaessa tai on pystyttävä dokumentein osoittamaan, että on saanut valuutan Venäjällä oleskellessaan joko pankin kautta tai muuna maksuosoituksena.

Voimakasvaikutteisia lääkkeitä Venäjälle vietäessä tulee muistaa, että ne on kirjattava asianmukaisesti tulliselvityslomakkeeseen. Lääkkeitä saa olla mukana vain se määrä, jonka matkalla tarvitsee, ja reseptit kyseessä olevista lääkkeistä on oltava mukana. Kannattaa tarkistaa, että tulli leimaa lomakkeen. Omat reseptit voi matkallakin tulostaa sähköisestä palvelusta osoitteessa http://www.kanta.fi/. Matkailijan tulee itse tarkistaa Venäjän viranomaisilta tai sen Helsingin-suurlähetystöstä, mitä lääkkeitä maahan saa viedä tai mitä asiakirjoja maan tulliviranomaiset hyväksyvät.

Venäjälle matkustettaessa tulee ottaa huomioon, että monien eläinperäisten tuotteiden tuonti maahan matkatavaroissa on kielletty. 

Rikollisuus

Julkisissa liikennevälineissä, erityisesti metrossa ja busseissa, rautatieasemilla ja toreilla kannattaa pitää erityisen hyvää huolta passista, matkalipuista ja rahoista.

Välttyäkseen joutumasta rikoksen kohteeksi oma käytös on usein ratkaisevassa asemassa. Huomiota herättävä käyttäytyminen ja omaisuuden arvon avoin esitteleminen houkuttelevat varkaita. Lompakko, rahat ja arvoesineet kannattaa pitää sisätaskuissa ja käsilaukku etupuolella. Älä jätä laukkua, takkia tai juomaa valvonnatta ravintoloissa, kaupoissa tai muilla yleisillä paikoilla. Erityisesti yökerhoissa ja sieltä poistuttaessa kannattaa olla tarkkana. Pankki- ja luottokortin käytössä on syytä olla huolellinen – suojaa PIN-koodisi.

Öiseen aikaan kannattaa välttää kadulla yksin liikkumista. Turvallisinta on käyttää virallista taksia, joka tilataan puhelimitse. Kansantaksin (kädellä pysäytettävä yksityisauto) ottamiseen sisältyy riskejä. Hinta on syytä sopia jo autoon astuttaessa, eikä koskaan kannata mennä autoon, jossa on useampia henkilöitä. Pietarissa lapset (alle 18-v.) eivät saa liikkua ulkona ilman aikuista klo 23.00-06.00 välisenä aikana (talviaikaan klo 22.00 – 06.00).

Katurikolliset ja taskuvarkaat toimivat aktiivisimmin turistien suosimilla alueilla ja kaupungin keskustassa. Jos tulet ryöstetyksi metrossa, kannattaa palata asemalle takaisin kysymään vartijalta, onko passia tai tyhjennettyä rahapussia tuotu heille. Käteinen raha ja luottokortit riittävät usein varkaille passi sekä tyhjennetty rahapussi heitetään pois. Passin kadotessa on tehtävä varkausilmoitus paikallispoliisiin, jos se suinkin on mahdollista. Pääkonsulaatti voi myöntää passin kotimatkaa varten (hinta 175 €, maksetaan ruplissa). Passikopio auttaa uuden hankinnassa. Passia varten tarvitaan yksi valokuva.

Mahdolliset rikokset kannattaa aina ilmoittaa poliisille. Mikäli tämä ei ole mahdollista, ilmoituksen voi tehdä Suomessa kotipaikkakunnan poliisille. Kannattaa myös varmistaa omalta vakuutusyhtiöltä mahdollisen korvauksen saaminen.

Kaupungilla liikuttaessa on hyvä pitää mielessä, että poliisilla on oikeus tarkistaa henkilöpaperit. Passin ja viisumin kopiot on aina pidettävä mukana. Henkilöpaperiasiat on parasta pyrkiä selvittämään julkisella paikalla istuutumatta autoon tai lähtemättä kenenkään matkaan.

Hätätilanteessa varojen siirtoon voi käyttää esimerkiksi Forex/MoneyGram'in tai Western Union'in avulla, kunhan esimerkiksi omainen tai tuttava tallettaa tarvittavat varat yritysten toimipisteeseen Suomessa.

Liikenne

Venäjän liikennekulttuuri eroaa suomalaisesta, joten ylimääräinen tarkkaavaisuus on paikallaan, jopa suojateillä. Ajonopeudet ovat huomattavan suuria, eikä jalankulkijoita kunnioiteta. Myös ajotyyli poikkeaa Suomessa totutusta. Autolla liikuttaessa auton ovet on hyvä pitää lukittuina eikä autosta poistuttaessa kannata jättää omaisuutta autoon näkyville.

Venäjän lain mukaan sallittu veren alkoholipitoisuus on 0 promillea, ja ajaminen huumeiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena on kielletty. Matkapuhelimien käytöstä ilman hands free -laitetta sakotetaan. Ylinopeussakot ovat nousseet. Turvavyön käyttäminen on pakollista kaikille autossa olijoille.

Yksityisautolla enintään vuodeksi Venäjälle saapuvan ulkomaiden kansalaisen tullimuodollisuuksia on helpotettu siten, että enää ei tarvita auton takaisinvientisitoumuslomaketta. Sen korvaa matkustajan tulli-ilmoitus, johon matkailija täyttää tiedot ajoneuvosta ml. auton merkki, valmistusvuosi ja -numero. Tarkista, että tulli leimaa ilmoituksen ja säilytä se huolellisesti koko matkan ajan. Lisää informaatiota venäjäksi tullin verkkosivuilla (www.customs.ru).

Venäjä kuuluu kansainväliseen vihreä kortti -järjestelmään. Suomalaisautoilijan Venäjän matkoille riittää omasta vakuutusyhtiöstä saatu vihreä kortti, joka on todistus voimassaolevasta liikennevakuutuksesta. Vakuutusturva ei ole kuitenkaan kotimaan turvan tasoinen, korvausraja on maksimissaan noin 11.000 euroa. Ennen matkalle lähtöä kannattaa selvittää oman vakuutusyhtiön kanssa lisäturvan tarve ja vaihtoehdot. Vahingon sattuessa korvaukset määräytyvät aina Venäjän lainsäädännön ja vakuutusehtojen mukaisesti. Vihreä kortti -lomakkeita saa omasta vakuutusyhtiöstä. Kortti on maksuton. Jos ajoneuvolla ei ole rajaa ylitettäessä vihreää korttia, on sille hankittava pakollinen venäläinen liikennevakuutus ennen maahan pääsyä.

Kaikkien Venäjällä sattuneiden liikennevahinkojen selvittely tapahtuu Venäjällä. Jos vahingon aiheuttaa venäläinen ajoneuvo, selvittelyn ja korvaukset hoitaa venäläisen ajoneuvon vakuutusyhtiö. Suomalaisen ajoneuvon ollessa syyllinen vahingonkäsittelyprosessin koordinoi Venäjän vihreä kortti -toimisto Moskovassa. Kaikissa vahinkotilanteissa on kutsuttava poliisi paikalle, eikä ajoneuvoja saa liikuttaa vahinkopaikalla ennen poliisin tuloa.

Korvaukset määräytyvät aina Venäjän lainsäädännön ja vakuutusehtojen mukaisesti. Venäjän vihreä kortti -toimiston 24h-puhelinpalvelu neuvoo ympäri vuorokauden englanniksi ja venäjäksi. Lisätietoa vihreästä kortista löytyy Liikennevakuutuskeskuksen verkkosivuilta

Luonnonolot

Venäjällä on kesäisin usein laajoja metsä- ja turvesuopaloja, joiden leviämistä kuiva ja kuuma sää edistää. Palot saattavat aiheuttaa kitkerää ja sakeaa savusumua. Metsä- ja turvesuopalojen välittömästä läheisyydestä on syytä poistua.

Terveydenhoito

Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen Venäjälle matkustettaessa. Matkavakuutusyhtiöstä on hyvä selvittää sen hyväksymät lääkäriasemat Venäjällä.

Kohdemaahan tarvittavat rokotukset on syytä tarkistaa hyvissä ajoin ennen matkaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Matkailijan terveysoppaasta löytyy hyödyllistä tietoa rokotuksista ja matkailijan terveydenhoitoon liittyvistä asioista.

Matkailijan on aina hyvä selvittää ennakkoon matkakohteensa tartuntatautitilanne. Tarttuvista taudeista HIViä ja tuberkuloosia esiintyy, ja tartuntariski on suurempi kuin Suomessa. Tietoa mahdollisista tartuntataudeista löytyy seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:

Matkailijalle suositellaan huolellisen hygienian noudattamista (erityisen tärkeää käsihygienia).

Pietarin vesijohtovesi ei ole juomakelpoista. Käytä aina vain pullotettua vettä jopa hampaiden pesuun.

Hyvä tietää

Viime kädessä vastuu omasta turvallisuudesta on aina matkustajalla itsellään. Hätätilanteessa ensisijainen vastuu auttamisesta on Venäjän paikallisviranomaisilla ja konsulipalvelulain mukaista apua antaa Suomen Pietarin-pääkonsulaatti.

Lisätietoja matkailijan konsulipalveluista: Kun olet matkalla tai asut ulkomaillaKutsuviisumilla saavuttaessa kutsuja sitoutuu vastaamaan vieraastaan oleskelun ajan. Valmismatkoilla vastuu matkustajista on matkanjärjestäjällä.

Venäjällä puhutaan edelleenkin melko vähän muita kieliä kuin venäjää. Myös katukyltit on pääosin kirjoitettu kyrillisin aakkosin. Osassa Pietarin metroasemia ovat merkinnät myös latinalaisin kirjaimin.

Pietarissa on useita luottokorttiautomaatteja sekä satoja käteisen rahan vaihtopaikkoja. Jos nostat rahaa automaatista, suojaa kädellä tunnusluku kopioinnin estämiseksi. Sisätiloissa olevat automaatit ovat tässä mielessä turvallisempia.

Liikuntaesteisen matkailijan voi olla vaikeata liikkua Pietarissa.

Venäjällä matkustavan on hyvä ottaa huomioon kulttuurierot ja viranomaismääräysten erilaisuus tapauksissa, joissa on kysymys sukupuolisesta käyttäytymisestä. Homoseksuaalisuus ei ole Venäjällä rikos, mutta vuonna 2013 tuli voimaan laki, jonka mukaan on kiellettyä rinnastaa eri ja samaa sukupuolta olevien suhteet sekä jakaa tietoa ”ei-perinteisistä” seksuaalisuhteista alaikäisille.

Erilaisia vähemmistöjä kohtaan voi esiintyä suvaitsemattomuutta ja jopa väkivaltaista käyttäytymistä.

Venäjällä on voimassa tupakointia julkisilla paikoilla rajoittava laki, jonka mukaan tupakointi on kielletty mm. julkisissa liikennevälineissä, kouluissa, hallintorakennuksissa, asuintalojen rappukäytävissä, asemien edustalla, uimarannoilla ja leikkipuistoissa. Tupakkatuotteita ei saa pitää näkyvillä kaupoissa ja sähkötupakan myynti on kokonaan kielletty.

Suomalaisen puhelinliittymän käyttäminen Venäjällä on kallista ja varsinkin pidempiaikaista oleskelua varten kannattaa hankkia paikallinen liittymä. Venäjän kansainvälinen suuntanumero on 7 ja Pietarin suuntanumero 812. Kun soitat Venäjällä venäläiseen gsm-numeroon kännykällä, valitse eteen joko +7 ja numero tai 8 ja numero - ilman plussaa. Ilmoittaessaan matkapuhelinnumeroaan venäläiset usein jo valmiiksi mainitsevat alussa tarvittavan kahdeksikon. Esimerkiksi: +7 812 123 4567 tai 8 812 123 4567.

Hätänumero Venäjällä kaikille hätätapauksille: 01 (gsm 112)

Lisätietoja

Suomen pääkonsulaatti, Pietari

Preobrazhenskaja pl. 4
191028 St. Petersburg D-194
Sähköposti: sanomat.pie@formin.fi
Verkkosivut: www.finland.org.ru

Pietarin pääkonsulaatin vaihde: (+7 812) 331 7600 ma-pe klo 8.30-16.15
Fax: +7 812 331 76 01

Päivystys: Suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia koskevissa hätätapauksissa virka-ajan ulkopuolella voi soittaa ulkoasiainministeriön päivystyskeskukseen,
puh. +358 9 160 55555

Murmanskin toimipiste

Vaihde+7 8152 445382 ma - pe klo 9.00 - 16.45

Päivystys: Suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia koskevissa hätätapauksissa virka-ajan ulkopuolella voi soittaa ulkoasiainministeriön päivystyskeskukseen,
puh. +358 9 160 55555

Petroskoin toimipiste

Vaihde:+7 8142 555 025 ma-pe klo 8.30-16.15

Päivystys: Suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia koskevissa hätätapauksissa virka-ajan ulkopuolella voi soittaa ulkoasiainministeriön päivystyskeskukseen,
puh. +358 9 160 55555

Suomen Moskovan suurlähetystö

Kropotkinski pereulok 15-17
119034 Moskova G-34
Sähköposti: sanomat.mos@formin.fi
Suurlähetystön verkkosivut: www.finland.org.ru

Suurlähetystön vaihde: + 7 495 787 4174 ma-pe klo 9.00-17.00

Päivystys: Suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia koskevissa hätätapauksissa virka-ajan ulkopuolella voi soittaa ulkoasiainministeriön päivystyskeskukseen,
puh. +358 9 160 55555

***

Aikaero: talvisin +1 h , kesäisin 0 h 

Lisätietoja Venäjästä: Venäjän maatiedosto

Tämä dokumentti

Päivitetty 19.11.2015

Takaisin ylös