Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 17.5.2016

Pakistan: resemeddelande

Risknivå

Undvik icke nödvändiga resor

Avvikande risknivå

Punjab: Iaktta särskild försiktighet
Khyber Pakhtunkhwa: Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det finns en risk för terrorattacker i hela landet. Det förekommer också en risk för kidnappning. I en del av landet (södra Waziristan) strider armén mot terrorister. Undvik tillsvidare alla turistresor till Pakistan.

Aktuellt

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer. För resebeslut ansvarar alltid resenären själv. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för säkerheten för alla människor som vistas inom landets område. I nödsituationer ansvarar de lokala myndigheterna för eftersöknings- och räddningsuppdrag. Utrikesministeriet och Finlands utlandsbeskickningar undsätter finländare i enlighet med lagen om konsulära tjänster. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse=sv före resan, särskilt om du reser på egen hand. Man ska inte åka på utlandsresa utan en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera försäkringsvillkor och försäkringens giltighet före resan.

Allmänna säkerhetsläget

Pakistan har en demokratiskt vald regering och en stark armé. Flera terrororganisationer är verksamma i landet, till exempel de pakistanska talibanerna, Tehreek-e-Taliban Pakistan, som strävar efter att rubba landets regim genom att genomföra attacker också mot mjuka mål, till exempel skolor. Det förekommer också en risk för kidnappning. I stamområdena (FATA) mot gränsen till Afghanistan är säkerhetsläget mycket dåligt och Pakistans armé håller på med en omfattande operation mot terroristerna. Det förekommer tidvis omfattande demonstationer av olika orsaker i landet och de kan bli våldsamma. Polisen fungerar inte alltid effektivt.

Säkerhetsläget varierar mycket i olika delar av landet. Till exempel i provinsen Punjab med 100 miljoner invånare har läget varit relativt gott under den senaste tiden. I landets största stad Karachi med 20 miljoner invånare har säkerhetsläget varit dåligt, men det har blivit lite bättre på sista tiden. I städerna Quetta och Peshawar är säkerhetsläget fortfarande mycket dåligt. I huvudstaden Islamabad har säkerhetsläget däremot varit relativt gott på den senaste tiden.

Undvik trängsel och stora folksamlingar eftersom det förekommer en risk för terrorattacker mot köpcenter, kulturevenemang och andra civila mål. Västerlänningar ska undvika att vistas i närheten av moskéer särskilt på fredag eftermiddag när det är bönetid. I de stora städerna lönar det sig att hålla sig till stadens kommersiella centrum och undvika smågator och basarer. Följ säkerhetsläget i de lokala medierna.

Eftersom Finland inte har en ambassad i Pakistan ska finländare vid behov i främsta hand vända sig till Norges, Sveriges eller Danmarks ambassad. I en krissituation ska finländare i första hand kontakta Norges ambassad i Islamabad.

Finland har ett honorärt generalkonsulat i Karachi och honorärkonsulat i Islamabad och Lahore.

Brottsligheten

Förutom terrorism förekommer det också normal brottslighet och man ska beakta risken för kidnappning, rån och våldsbrott. Håll reda på ditt pass och annan egendom särskilt när du rör dig på offentliga platser. Var särskilt försiktig om du betalar med kreditkort.

Trafiken

Pakistan har vänstertrafik och trafikkulturen avviker från den finländska, vilket man ska beakta både när man kör bil och rör sig till fots. Motorvägen mellan Islamabad och Lahore som är 350 km lång är i mycket gott skick, men en stor del av vägnätet i övrigt är i dåligt skick jämfört med Finland. Trafiken kan vara kaotisk och farlig.

Det finns ett relativt omfattande järnvägsnät i landet, men det är i dåligt skick och tågen är mycket fulla.
Vi rekommenderar inte att man använder kollektivtrafiken.

Naturförhållanden

Störtregn under monsunen och översvämningar som orsakats av dem har under de senaste åren förstört infrastrukturen på många håll i landet. De lokala myndigheterna kan kräva att man har ett tillstånd för att få resa till översvämningsområdena. Monsunen är som värst i augusti-september och det lönar sig att överväga noga om man ska resa till landet då.

Pakistan och särskilt landets norra delar ligger i ett aktivt jordbävningsområde. Det kan inträffa kraftiga jordbävningar som orsakar omfattande skador, speciellt på grund av bristfälligt byggande och infrastruktur.

Särskilda säkerhetsrisker

Under den senaste tiden har det hänt att utlänningar blivit kidnappade, särskilt i närheten av gränsen mot Afghanistan, men kidnappningsrisken gäller hela landet. Utlänningar har också utsatts för våld.

Det finns vissa områden som är avstängda eller kräver tillstånd att besöka för utlänningar. De pakistanska myndigheterna förbjuder utlänningar att röra sig inom en radie på 15 kilometer från de internationella gränserna och gränsen till Kashmir (Line of Control) samt närmare än 45 kilometer från gränsen till Afghanistan. Den som planerar att resa till dessa områden ska ansöka om ett tillstånd (No Objection Certificate, NOC, beviljas av utrikesministeriet) och eventuellt om poliseskort.

Hälsoläget

I landets lågt belägna delar förekommer det malaria och denguefeber. Det finns också polio i landet och myndigheterna gör sporadiska kontroller av vaccinationsintyg bland utlänningar till exempel på flygplatsen.

Smittsamma sjukdomar, särskilt diarré och kolera, som sprids genom förorenat dricksvatten, är vanliga och kan spridas bland annat när översvämningarna under monsunen förorenat ytvatten och livsmedel.

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring som ersätter utgifter för vård under resan och även transport till Finland om man insjuknar allvarligt. Hälso- och sjukvården i Pakistan motsvarar inte europeisk nivå.

Kontrollera vilka vaccin som behövs på resmålet i god tid innan resan.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som behövs. Du hittar information på följande webbplatser:

* Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
* Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
* Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Pakistan är en muslimsk stat och man bör följa och respektera landets regler och seder. Det finns en strikt hädelselag och man kan dömas till dödsstraff on man bryter mot den.

Det är förbjudet att föra in alkohol och svinkött i landet. Relationer mellan personer av samma kön är olagliga och det gäller också samliv mellan personer som inte är gifta. Innehav också av små mängder narkotika leder till fängelsestraff, och för smuggling av narkotika kan man dömas till döden. I storstäderna lönar det sig för kvinnor att använda kläder som täcker axlar och ben, och även att ha en huvudduk till hands vid behov.

Det är förbjudet att fotografera militära anläggningar, flygplatser, broar, dammar och annan infrastruktur och det kan ha allvarliga konsekvenser.

Det är bra att alltid bära med sig en kopia av sitt pass och sitt visum till Pakistan.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, såsom villkor för passets giltighet eller viseringsskyldigheter. Aktuella inresebestämmelser bör kontrolleras med mållandets myndigheter, till exempel med landets närmaste beskickning.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15711&contentlan=3&culture=sv-FI

Pakistans ambassad i Stockholm ger ytterligare information http://www.pakistanembassy.se/

Kontaktuppgifter

Kiertävä suurlähettiläs Bhutanissa, Malediiveillä, Pakistanissa ja Sri Lankassa

Skatuddskajen 3, KAT3
00160 HELSINGFORS
FINLAND


Jour:
När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 17.5.2016

Takaisin ylös