Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 16.5.2016

Storbritannien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Allmänt tryggt resmål. Se upp för ficktjuvar och för trafiken. Hotnivån för internationell terrorism är fortsättningsvis allvarlig.

Aktuellt

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer. För resebeslut ansvarar alltid resenären själv. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för säkerheten för alla människor som vistas inom landets område. I nödsituationer ansvarar de lokala myndigheterna för eftersöknings- och räddningsuppdrag. Utrikesministeriet och Finlands utlandsbeskickningar undsätter finländare i enlighet med lagen om konsulära tjänster. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse=sv före resan, särskilt om du reser på egen hand. Man ska inte åka på utlandsresa utan en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera försäkringsvillkor och försäkringens giltighet före resan.

Allmänna säkerhetsläget

Storbritannien är ett populärt och allmänt tryggt resmål som besöks av tusentals turister dagligen, året om.

Följ de lokala myndigheternas instruktioner vid eventuella undantagstillstånd.

Det allmänna nödnumret är 999 (och 112).

På webbplatsen Government Services hittar du instruktioner för nödsituationer: https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-emergencies/preparing-for-emergencies

Terrorism

De brittiska myndigheterna använder uttrycket allvarligt (severe) för att bedöma det internationella terrorhotet mot landet, vilket betyder att risken för terrordåd är mycket sannolikt (highly likely). Hotnivån är den andra högsta på den femgradiga skala som tillämpas. Myndigheterna har dock inga uppgifter om att hotet skulle vara överhängande och hotet sägs ha att göra med läget i Syrien och Irak. Säkerhetsmyndigheterna uppmanar fortsättningsvis allmänheten till vaksamhet, men hotnivån förutsätter inga särskilda åtgärder av den som reser till landet.

Hotnivån i Storbritannien (England, Skottland, Wales) på grund av terrorhot från Nordirland har höjts från den näst lägsta nivån på en femgradig skala, det vill säga måttlig (moderate), till följande nivå (substantial). Det innebär att det finns en betydande risk för terrordåd.

De brittiska myndigheterna tar terrorhotet på stort allvar. Säkerhetsåtgärderna är strikta på brittiska flygplatser och vid större evenemang. Säkerhetsåtgärderna gäller tills de brittiska myndigheterna kommer med ny information.

Inom Storbritannien är det i första hand landets egna myndigheter som svarar för individernas säkerhet och deras instruktioner bör följas. De mest aktuella uppgifterna om hotbilden i Storbritannien får man på inrikesministeriets webbplats, d.v.s. Home Office (https://www.gov.uk/terrorism-national-emergency) och genom att följa massmedierna, till exempel BBC:s tv-, radio- och webbnyheter (http://www.bbc.com/news).

Nordirland

Vi ber den som reser till Nordirland beakta att det kan förekomma attentat från grupper som ställt sig utanför fredsavtalet. I Belfast kan det förekomma oroligheter i synnerhet under sommaren och förhösten när religiösa politiska grupperingar ordnar parader. I Nordirland är hotnivån allvarlig (severe), terrordåd anses med andra ord varar mycket sannolika (an attack is highly likely). Hotnivån är den nästhögsta på den femgradiga skalan.

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar och annan vanlig kriminalitet. I shoppingområden och kollektivtrafiken kan det förekomma ficktjuvar och andra stölder, särskilt under rusningstid.

Antalet fickstölder ökar framför allt under turistsäsongen. Undvik därför att bära på dig passet eller annat värdefullt om det inte är nödvändigt.

Det lönar sig att ta kopior på de viktigaste dokumenten så som pass, kreditkort och flygbiljetter och förvara kopiorna skilt från originalet, gärna i skannad form.

Om ditt pass blir stulet eller försvinner ska du alltid anmäla det till den lokala polisen.

Mera information och de lokala polisernas kontaktuppgifter hittar du här: http://www.police.uk/contact/force-websites

Trafiken

Vänstertrafiken förutsätter vana och försiktighet både när man färdas med bil och till fots.

Det råder trängsel och rusning på de internationella flygplatserna och resenärer uppmanas att ta sig till dem i god tid innan flygets avgång.

När du rör dig på offentliga platser och på flygplatser ska du hela tiden hålla i dina väskor och tillhörigheter eftersom föremål utan ägare kan föras bort och förstöras. Förbered dig på fördröjningar i säkerhetskontrollen på flygplatserna.

Det aktuella läget gällande kollektivtrafik och flygplatstrafik kan man kontrollera på BBC:s webbplats (http://www.bbc.com/news). Trafikverket Transport for Londons webbplats hittar du här: https://tfl.gov.uk/.

Hälsoläget

I Finland bosatta personer har vid tillfällig vistelse rätt till sjukvård också i andra EU- och EFTA-länder samt i Schweiz med Folkpensionsanstaltens (FPA) europeiska sjukvårdskort. Denna rätt omfattar det lagstadgade hälsoskyddet i vistelselandet eller den sjukvårdsservice som vistelselandets egen befolkning är berättigad till. Tilläggsupplysningar om FPA: s europeiska kort kan fås på FPA:s webbplats (http://www.kela.fi/web/sv). Kortet ersätter inte reseförsäkring.

Om dina receptbelagda mediciner håller på att ta slut under besöket eller om du behöver läkarvård får du hjälp av den brittiska hälsovårdsmyndigheten NHS avgiftsfria walk-in-hälsostationer. Kontaktuppgifter till den närmaste walk-in-stationen finns på NHS webbplats (http://www.nhs.uk/pages/home.aspx).

Om man behöver specialtransport till Finland, till exempel på grund av sjukdom eller olycka, måste man själv stå för kostnaderna. En täckande reseförsäkring är nödvändig, för den ersätter kostnaderna och extra kostnader och självriskandelar för vård och läkemedel. Sjukvård och/eller hemtransport kan bli dyra. Det går att köpa en reseförsäkring ännu på flygplatsen.

Britanniens officiella pandemi-webbplats: https://www.gov.uk/guidance/pandemic-flu

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som behövs. Du hittar information på följande webbplatser:

* Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
* Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
* Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, såsom villkor för passets giltighet eller viseringsskyldigheter. Aktuella inresebestämmelser bör kontrolleras med mållandets myndigheter, till exempel med landets närmaste beskickning.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15711&contentlan=3&culture=sv-FI

Minderåriga personer som reser ensamma eller i sällskap av någon annan person än sin vårdnadshavare måste ha ett resetillstånd undertecknat av sina vårdnadshavare. Mer information:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224634/Children_travelling_to_the_UK_leaflet_A5_WEB_final.pdf

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, London

38 Chesham Place
LONDON SW1X 8HW
UNITED KINGDOM
+44 207 838 6200


Jour:
När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 16.5.2016

Takaisin ylös