Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Passin hakeminen ulkomailla

Jos olet ulkomailla asuva tai matkalla passinsa kadottanut suomalainen, voit hakea uutta passia minkä tahansa Suomen edustuston passinmyöntöpisteestä. Tarkista passipalveluiden saatavuus ulkomailla kyseisen maan Suomen edustuston verkkosivuilta. Edullisinta passin hakeminen on kuitenkin Suomessa.

 Mistä haen passia ulkomailla?

Passinmyöntöpisteitä ulkomailla ovat suurlähetystöt, pääkonsulaatit ja konsulaatit.
Passinmyöntöpisteitä ulkomailla ovat suurlähetystöt, pääkonsulaatit ja konsulaatit.
 • Passinmyöntöpisteitä ovat suurlähetystöt, pääkonsulinvirastot ja lähetetyn konsulin johtamat edustustot eli konsulaatit.
 • Jos Suomen kansalaisena tarvitset passin sellaisessa maassa, jossa ei ole Suomen edustustoa, voit hätätapauksessa kääntyä toisen EU-maan edustuston puoleen, josta voit saada erityisen hätämatkustusasiakirjan kotimatkaa varten (Emergency Travel Document).
 • Et voi jättää passihakemusta kunniakonsulaatteihin, kunniapääkonsulaatteihin tai erityisedustustoihin

Voinko hakea passia sähköisesti ulkomailla?

Voit hakea tavallista passia poliisin sähköisessä asiointipalvelussa ulkomailta käsin mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Sinulla on mahdollisuus käyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista, käytännössä suomalaisia verkkopankkitunnuksia.
 • Jos edellinen passisi on enintään 6 vuotta sitten myönnetty biometrinen passi, jonka sirulla on sormenjälkesi.
 • Osaat itse tallentaa poliisin valokuvaohjeen mukaisen passivalokuvan poliisin kuvapalvelimelle.  Vain Suomessa toimivat valokuvaamot voivat tallentaa passikuvia poliisin kuvapalvelimelle.
 • Voit noutaa valmiin passisi Suomessa R-kioskilta tai poliisilaitokselta joko itse tai valtuuttamalla kirjallisesti jonkun muun henkilön passin noutajaksi. Sähköisesti haettuja passeja ei toimiteta ulkomaille.
 • Voit täydentää sähköisesti vireille pantua passihakemusta vain Suomessa poliisin lupapalvelupisteissä, et Suomen ulkomaanedustustossa.

Mitä asiakirjoja tarvitsen passihakemukseen?

 • Edellinen passi (vanhentunutkin passi on avuksi) tai poliisin myöntämä henkilökortti tarvitaan tunnistamista varten.
 • 1 valokuva, joka on enintään 6 kuukautta vanha. Valokuva voi olla mustavalkoinen tai värillinen.
 • 18–30-vuotias mies: sotilaspassi, siviilipalvelustodistus tai kutsuntatodistus. Jos näitä ei ole, passin myöntävä viranomainen tarkistaa maanpuolustusvelvollisuuden hoitamisen tilanteen viranomaisilta. Jos hakija ei ole suorittanut ase- tai siviilipalvelusta, passi myönnetään enintään sen vuoden loppuun, jolloin hakija täyttää 28 vuotta.
 • Pysyvästi ulkomailla asuvilta saatetaan vaatia erillinen todistus kansalaisuudesta.

Tutustu valokuvaohjeeseen Poliisin verkkosivulla.

Huomioi passia hakiessasi

 • Sinun on jätettävä hakemus henkilökohtaisesti.
 • Hakemus voidaan laittaa vireille vain, jos tietosi väestötietojärjestelmässä ovat oikein.
 • Huolehdi itse siitä, että tiedot väestötietojärjestelmässä ovat ajan tasalla. Suomen kansalainen voi halutessaan tarkistaa väestörekisteritietonsa kerran vuodessa maksutta. Tietojen korjaamista ja tarkistusta varten ota yhteys lähimpään maistraattiin.
 • Mikäli vanha passisi on kadonnut tai varastettu, tee ulkomailla ilmoitus paikalliselle poliisille ja anna kirjallinen selvitys lähimmässä Suomen suurlähetystössä, pääkonsulinvirastossa tai konsulaatissa (lähetetyn konsulin johtama edustusto).
 • Sinun on maksettava passi, kun jätät passihakemuksen.
 • Tavallisen passin saaminen kestää yhdestä viikosta useampaan viikkoon.  Pikapassin saat yleensä nopeammin, mutta niidenkin toimitusajat vaihtelevat toimitusmaasta riippuen. Katso lisää passityypeistä: Passityypit ja käsittelymaksut ulkomailla.

Alaikäisen passihakemus

 • Lasta ei voi merkitä vanhempien passiin.

 • Kaikenikäisten lasten tulee olla henkilökohtaisesti paikalla, kun hänelle haetaan omaa passia.

 • Alaikäiselle myönnetään passi pääsääntöisesti huoltajiensa suostumuksella.

 • Suostumus tarvitaan kaikilta huoltajilta. Suostumuksen voi esittää myös kirjallisesti, jos se on riittävän yksilöity:

  – Suostumuksessa on mainittu ketä tai keitä suostumus koskee (koko nimi ja syntymäaika).

  – Suostumuksessa on antajan koko nimi, syntymäaika, yhteystiedot ja allekirjoitus.

  – Suostumus on laadittu kielellä jota virkailija ymmärtää (esimerkiksi suomi, ruotsi, englanti).

  – Mahdolliset voimassaoloaikaa tai -aluetta koskevat rajoitukset on mainittava.

  Huoltaja voidaan pyytää paikalle lapsen tunnistamisen takia. 

 • Passi voidaan antaa ilman jonkun huoltajan suostumusta vain erityisestä syystä esimerkiksi silloin, kun huoltajalta matkan, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi ei saada suostumusta.

 • Passin antaminen alaikäiselle on mahdollista myös ilman huoltajan suostumusta:

Passilaki (11§):  "Jos huoltaja on evännyt suostumuksensa, passi voidaan kuitenkin myöntää alaikäiselle, jos sen myöntämättä jättäminen olisi selvästi vastoin lapsen etua ja jos voidaan pitää ilmeisenä, ettei lasta vastoin huoltajansa suostumusta muutoin kuin tilapäisesti viedä toiseen valtioon."

 • Passin antava viranomainen selvittää lapsen edun.

Katso Finlexistä Alaikäisen passihakemus 7 § ja Passin myöntäminen alaikäiselle 11 §.

Asevelvollisen passihakemus

Jos olet asevelvollinen, sinun on passia hakiessasi esitettävä selvitys siitä, että passin myöntämiselle ei ole passilaissa mainittuja esteitä. Ellet esitä selvitystä, ulkoministeriössä asiaa käsittelevä henkilö pyytää sen Suomen viranomaisilta ennen kuin passi myönnetään.

Esteettömyyden voit osoittaa:

 • sotilaspassilla
 • rauhan ajan palveluksesta vapautetulle annetulla kutsuntatodistuksella tai muulla vastaavalla päätöksellä
 • kokonaan asepalveluksesta vapautetulle annetulla kutsuntatodistuksella
 • sotilasviranomaisen antamalla esteettömyystodistuksella
 • siviilipalvelustodistuksella.

Katso Finlexistä Asevelvollisen passihakemus 8 §.

Riittääkö, että passi on voimassa matkan päättyessä?

EU-maissa passilla voidaan matkustaa sen voimassaolon päättymiseen saakka. Muiden maiden osalta tarkista kohdemaan edustustosta, kuinka kauan passin on oltava voimassa matkan päättymisen jälkeen (yleensä 3 kk tai 6 kk, lähes kaikki Aasian ja Afrikan maat edellyttävät kuuden kuukauden vähimmäisvoimassaoloa).

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa Passi- ja viisumiyksikkö

Päivitetty 17.5.2016

Takaisin ylös