Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

EU:n ilmastopolitiikka ja Suomi

EU:n yhteinen päästövähennysvelvoite on 8 % vuosille 2008–2012 maakohtaisesti jaettuna. Kuva: Euroopan komissioEU:n yhteinen päästövähennysvelvoite on 8 % vuosille 2008–2012 maakohtaisesti jaettuna. Kuva: Euroopan komissio

Suomi ja muut silloiset EU15-maat ratifioivat Kioton pöytäkirjan vuonna 2002. Pöytäkirjan mukainen EU:n yhteinen päästövähennys-velvoite on 8 % aikavälillä 2008–2012 ja se on jaettu maakohtaisesti. Durbanin ilmasto-osapuolikokouksessa marras-joulukuussa 2011 sovittiin Kioton pöytäkirjan toisesta velvoitekaudesta. Sen päästövähennysvelvoitteista on tarkoitus päättää vuoden 2012 aikana.

Ilmasto- ja energiapaketti

Vuonna 2008 sovitussa ilmasto- ja energiapaketissa EU asetti tavoitteekseen niin sanotut 20-20-20 osuudet. Käytännössä se tarkoittaa, että EU on sitoutunut kasvihuonekaasujen vähentämiseen 20 % käyttäen vuotta 1990 vertailukohtana, uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseen 20 % ja energiatehokkuuden lisäämiseen 20 %. Kaikki tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2020 mennessä.

EU:n ja myös Suomen pitkän aikavälin tavoite on hillitä ilmastonmuutosta siten, että maapallon keskilämpötilan nousu esiteolliseen aikaan verrattuna jää korkeintaan kahteen celsiusasteeseen. Tavoitteen saavuttamiseksi EU pyrkii leikkaamaan kasvihuonekaasuja 60–80% vuoteen 2050 mennessä, siten että päästöt kääntyvät laskuun vuoteen 2020 mennessä.

Sitoumuksia hoidetaan ja niistä raportoidaan

Suomi osallistuu vuonna 2005 käynnistyneeseen EU:n päästökauppajärjestelmään (EU Emission Trading System / EU ETS). Päästökauppajärjestelmän kolmas kausi alkaa vuonna 2013 ja päättyy vuonna 2020. Lentoliikenne on mukana päästökauppajärjestelmässä vuodesta 2012 alkaen.

Kööpenhaminan osapuolikokouksessa EU sitoutui kehitysmaiden ilmastotoimien rahoittamiseen 7,2 miljardilla eurolla vuosina 2010–2012. EU raportoi sitoumuksen toimeenpanosta vuosittain. 

Takaisin ylös